PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Sách tham khảo văn 2 0
3 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
4 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
5 Dạy và học trong nhà trường 8 0
6 Toán học tuổi trẻ 9 72000
7 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
8 Sách pháp luật 15 316444
9 Kho sách nghiệp vụ 20 596200
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Kho sách đạo đức 30 798500
13 Sách giáo dục thư viện và trường học 36 162000
14 Quản lý giáo dục 36 360000
15 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
16 Học trò cười 43 210010
17 Dạy và học ngày nay 48 484700
18 Giáo Dục tiểu học 54 260500
19 Khoa Học giáo dục 65 685500
20 Tạp chí thiết bị giáo dục 66 471000
21 Thế giới trong ta 67 735000
22 Văn học và tuổi trẻ 87 683000
23 Sách giáo khoa 90 0
24 Kho sách pháp luật 94 7897800
25 Tạp chí giáo dục 98 1097700
26 Toán tuổi thơ 106 697000
27 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
28 Sách đạo đức 139 2669800
29 Thế giới mới 142 1817600
30 Sách nghiệp vụ 351 103000
31 Sách thiếu nhi 369 249000
32 Kho sách thiếu nhi 648 12060600
33 Sách tham khảo 857 5807300
34 Kho sách giáo khoa 1217 7094000
35 Kho sách tham khảo 1766 43294000
 
TỔNG
6693
89940554