PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1AĐào Thị Huế
2Tiếng Việt1BĐặng Thị Mai Điệp
3Tiếng Việt1CVũ Thị Thu Hà
4Tiếng Việt1DPhạm Thị Thanh
5Tiếng Việt2ANguyễn Thị Hoa
6Tiếng Việt2BPhạm Thị Kim Bay
7Tiếng Việt2CNguyễn Thị Lâm Oanh
8Tiếng Việt2DPhan Thị Thư
9Tiếng Việt3ABùi Thị Tư
10Tiếng Việt3BHà Thanh Nga
11Tiếng Việt3CNguyễn Thị Hoa
12Tiếng Việt4ANguyễn Thị Bích Hiền
13Tiếng Việt4BNguyễn Thị Huệ
14Tiếng Việt4CNguyễn Thị Đàn
15Tiếng Việt5APhạm Thị Huyền
16Tiếng Việt5BBùi Thị Vần
17Tiếng Việt5CTrịnh Thị Hương