PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Bộ sưu tập ảnh dạy Địa lí lớp 4: Bài 8 Nguyễn Thị Bích Hiền [HyperLink19]
2 Bộ sưu tập ảnh dạy Địa lí lớp 4:Bài 7 Nguyễn Thị Bích Hiền [HyperLink19]
3 Bộ sưu tập ảnh dạy Địa lí lớp 4:Bài 6 Nguyễn Thị Bích Hiền [HyperLink19]
4 Bộ sưu tập ảnh dạy Địa lí lớp 4:Bài 4 Nguyễn Thị Bích Hiền [HyperLink19]
5 Bộ sưu tập ảnh dạy Địa lí lớp 4:Bài 3 Nguyễn Thị Bích Hiền [HyperLink19]
6 Bộ sưu tập ảnh dạy Địa lí lớp 4:Bài 2 Nguyễn Thị Bích Hiền [HyperLink19]
7 Bộ sưu tập ảnh dạy Địa lí lớp 4:Bài 1 Nguyễn Thị Bích Hiền [HyperLink19]