PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Nội dung họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2018 - 2019 07/09/2018 [HyperLink19]
2 Nội dung họp ch mẹ học sinh cuối năm học 2017 - 2018 18/05/2018 [HyperLink19]
3 DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI, HSTT NĂM HỌC 2017-2018 16/05/2018 [HyperLink19]
4 Danh sách vào điểm KSCL cuối kỳ II (2017 - 2018) 14/05/2018 [HyperLink19]
5 NỘI DUNG HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KI I NĂM HỌC 2017-2018 11/01/2018 [HyperLink19]
6 Danh sách vào điểm thi KSCL cuối kỳ I (2017-2018_ 27/12/2017 [HyperLink19]
7 MẪU DANH SÁCH LÀM PHẦN MỀM CHO ĐIỂM NĂM HỌC 2017-2018 14/12/2017 [HyperLink19]
8 Nội dung kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 (Mẫu mới) 27/11/2017 [HyperLink19]
9 Phiếu đánh giá đảng viên cuối năm 2017 (Dành cho cán bộ quản lý) 09/11/2017 [HyperLink19]
10 Phiếu đánh giá đảng viên cuối năm 2017 (Dành cho giáo viên, nhân viên) 09/11/2017 [HyperLink19]
11 Nội dung và tiêu chí thi đua trường Tiểu học Hồng Phong- Năm học 2017 - 2018 23/10/2017 [HyperLink19]
12 Kế hoạch năm học 2017-2018 03/10/2017 [HyperLink19]
13 Kế hoạch năm học - Quy chế cơ quan sửa đổi 19/09/2017 [HyperLink19]
14 Nhiệm vụ năm học 2017-2018 12/09/2017 [HyperLink19]
15 Nội dung họp Phụ huynh học sinh đầu năm học 2017-2018 23/08/2017 [HyperLink19]
16 Biên bản họp Phụ huynh học sinh đầu năm học 2017-2018 23/08/2017 [HyperLink19]
17 - Triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018; bàn bạc thống nhất phương pháp kết hợp giữa gia đình và nhà trường giáo dục học sinh. 23/08/2017 [HyperLink19]
18 Bài dự thi "TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT - VIỆT NAM - LÀO" NĂM 2017 10/07/2017 [HyperLink19]
19 Nội dung họp cha mẹ học sinh cuối năm học 2016-2017 24/05/2017 [HyperLink19]
20 Nội dung họp cha mẹ học sinh cuối học kì I năm học 2016-2017 09/01/2017 [HyperLink19]
    
123