PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG PHONG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Một số việc cần làm để phòng chống dịch bệnh Corona 2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tới CB, GV, NV, HS. 05/03/2020 [HyperLink19]
2 Hướng dẫn đánh giá HĐLĐ 2019 16/05/2019 [HyperLink19]
3 Hướng dẫn đánh giá viên chức 2019 16/05/2019 [HyperLink19]
4 Thông tư 20-2018 chuẩn giáo viên 16/05/2019 [HyperLink19]
5 Thông tư 14-2018 chuẩn hiệu trưởng 16/05/2019 [HyperLink19]
6 Nội dung họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2018 - 2019 07/09/2018 [HyperLink19]
7 Nội dung họp ch mẹ học sinh cuối năm học 2017 - 2018 18/05/2018 [HyperLink19]
8 DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI, HSTT NĂM HỌC 2017-2018 16/05/2018 [HyperLink19]
9 Danh sách vào điểm KSCL cuối kỳ II (2017 - 2018) 14/05/2018 [HyperLink19]
10 NỘI DUNG HỌP CHA MẸ HỌC SINH HỌC KI I NĂM HỌC 2017-2018 11/01/2018 [HyperLink19]
11 Danh sách vào điểm thi KSCL cuối kỳ I (2017-2018_ 27/12/2017 [HyperLink19]
12 MẪU DANH SÁCH LÀM PHẦN MỀM CHO ĐIỂM NĂM HỌC 2017-2018 14/12/2017 [HyperLink19]
13 Nội dung kiểm điểm đảng viên cuối năm 2017 (Mẫu mới) 27/11/2017 [HyperLink19]
14 Phiếu đánh giá đảng viên cuối năm 2017 (Dành cho cán bộ quản lý) 09/11/2017 [HyperLink19]
15 Phiếu đánh giá đảng viên cuối năm 2017 (Dành cho giáo viên, nhân viên) 09/11/2017 [HyperLink19]
16 Nội dung và tiêu chí thi đua trường Tiểu học Hồng Phong- Năm học 2017 - 2018 23/10/2017 [HyperLink19]
17 Kế hoạch năm học 2017-2018 03/10/2017 [HyperLink19]
18 Kế hoạch năm học - Quy chế cơ quan sửa đổi 19/09/2017 [HyperLink19]
19 Nhiệm vụ năm học 2017-2018 12/09/2017 [HyperLink19]
20 Nội dung họp Phụ huynh học sinh đầu năm học 2017-2018 23/08/2017 [HyperLink19]
    
123